وظایف و مسئولیت ها

 
برگرفته از آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 10/12/89

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۳
تعداد بازدید:۱۸۳۴