معرفی
 

رزومه معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز        

                                                  

نام و نام خانوادگی:   حسین امامعلی پور

تاریخ تولد: 1/11/1344

محل تولد: ، ایران-تبریز  ملیت: ایرانی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

مدارج آموزشی:

·         دکتری: ریاضی محض

عنوان رساله:  Mn   هیپو نرمال بودن و تعویضگرهای  عملگر ترکیبی وزن دار

·         کارشناسی ارشد: ریاضی محض- شیفت اپراتورها در فضا های باناخ

·         کارشناسی: دبیری ریاضی


سوابق اجرایی :

مدیر امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تبریز         یک سال

معاون اداری ومالی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز          یک سال

مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه تبریز                                 دوسال

قائم مقام معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تبریز            یک سال

رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز                            دو سال

عضو کمیته و صلاحیت عمومی جذب هیات علمی دانشگاه تبریز

عضو ستاد فرهنگی دانشگاه تبریز

مسئول بسیج اساتید دانشگاه تبریز

دبیر اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

انتشارات:

تعدادکتب:
تعداد مقالات: 8مورد

  پایان‌نامه‌ها: 12مورد

 

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۲
تعداد بازدید:۲۳۴۲